Základní navigace

Přijaté zprávy (P). Odeslané zprávy (O). Napsat zprávu (N). Nastavení (S). Odhlásit (X). Nápověda (H).

Detail zprávy

Odesílatel

Jihočeský kraj
ID: kdib3rr · IČ: 70890650 · U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, CZ · (Pověřená osoba)

Předmět

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4a. AZÚR

Doručenka

08. 01. 2024 16:55
ID: 1295038975 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

05. 01. 2024 13:14
EV0: Datová zpráva byla podána.
05. 01. 2024 13:14
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
08. 01. 2024 16:55
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
55299759101155354579737992294305180960
Datum a čas razítka
05. 01. 2024 13:14:08
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
05. 09. 2023 13:55:46
Platnost do
13. 10. 2029 13:55:46
Sériové číslo
01 40 73 92

Elektronická značka / pečeť správce

Přílohy

PDF · 187,3 kB

Zmocnění

Právní předpis číslo: 0 Rok: 0 §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: KUJCK 1558/2024
Naše spisová značka: OREG 34703/2022/dare SO
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

Pomocné údaje (K rukám, Do vlastních rukou)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.