Obec Čenkov u Bechyně

Historie

X.Čenkovské letní setkání přátel Čenkova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obec-cenkov-u-bechyne-x-letni-setkani-2015.docx 20 Kb
obec-cenkov-u-bechyne.docx 19.9 Kb

Historie obce

Obec rozdělená tokem Židovy strouhy na dvě části byla původně dvěmi osadami. Větší severní část současné obce se nazývala Černkov, menší, jižní, Černkovec. Původní tvar názvu Černkov znamenal Černkův, tj. dvůr jistého Črnka, Černkovec = malý Černkov(není to současný Malý Čenkov,ale č.p.1 a 2,které náležely do obce Bečice).
Nejstarší písemná zmínka o Černkovu je z r. 1412, o Černkovci z r. 1437. Již v historii náležely tyto dvě části vždy odděleně jednotlivým panstvím, severní část Dobronicím jako součást blízké obce Březnice a jižní Týnu nad Vltavou. V roce 1543 byl Črnkov majetkem Čabelických ze Soutic, zástavních držitelů hradu a panství Týn nad Vltavou. Název Čenkov se poprvé objevuje až v roce 1623. Po konci třicetileté války (1648) je v obci uváděna pouze jedna chalupa tzv. Baštovská, a 5 gruntů: Hojovský, Cikanovský, Krejčovský, Brázdovský a Kuntovský. Obec byla za války celá vypálena a ještě v roce 1698 je zapsána jako pustá pouze s jednou opravenou chalupou v níž žil Vojtěch Baba a třemi novými staveními: Jana Ďoupala, Martina Jiráka a Tomáše Horáčka, postavenými nákladem vrchnosti. Stejný stav byl zaznamenán r. 1775, až na tyto čtyři chalupy byl Čenkov “celý spálený”. O deset let později zde již bylo 14 stavení s usedlíky: Tomášem Smíškem, Jakubem Pickou, Martinem Maškem, Václavem Hlaváčem, Pavlem Kosem, Václavem Ťoupalem, Václavem Ryšavým, Františkem Kubíčkem, Františkem Davidem, Vojtěchem Kosem, Janem Suchanem, Martinem Kolářem a šestnáctým číslem popisným byla obecní pastouška. V roce 1842 zde bylo již 18 domů se 130 obyvateli. U obce bývaly původně 2 rybníky. V 18. století byla protržena hráz jednoho z rybníků. K jeho obnovení již nedošlo, hráz byla osázena stromovím. Pod hrází druhého rybníka, na konci katastru obce, stával mlýn čp. 17, který byl při povodni smeten a znovuobnoven o cca 150 m severně již na katastru obce Smilovice. Rybníky již nebyly opraveny a zanikly.
Obec zůstala rozdělena i při vzniku nových územních samosprávních celků – okresů, v polovině 19. století. Severní část obce náležela okresu Bechyně, jižní část okresu Týn nad Vltavou. V první polovině 19. století byl rozšířen Malý Čenkov, začalo se zde říkat “V nových chalupách”.
V roce 1901 byla postavena kaple a zasvěcena Nejsvětější Trojici.
První světová válka zasáhla do osudu čenkovských obyvatel, zahynulo 6 mladých mužů, jejichž jména jsou uvedena na pomníku padlých v nedalekých Žimuticích: František Trávníček, Jan Bárta, Jan Burian, František Kojetín, František Zmrhal, František Trantina.
Vesnice se postupně rozrůstala, v roce 1923 zde uvádí pamětní kniha již 23 domů. Čenkov usiloval o odtržení od obce Březnice a vlastní samostatnost. Žádosti byly několikrát zamítnuty, problém se táhl 5 let. Teprve v listopadu r. 1923 byl Čenkov osamostatněn. Prvním starostou se stal pan František Dudlíček, rolník z čp. 15, který se o osamostatnění velmi zasloužil. Po něm se představitelé obce střídali podle výsledků voleb: František Kolář jako stoupenec sociálních demokratů nebo František Dudlíček za republikány.
V roce 1923 je jako rarita uváděna informace, že v obci nechovají vůbec žádného koně, jen 49 krav, 32 kusů mladého dobytka, 9 koz a 45 vepřů. V roce 1927 byla do obce zavedena elektřina, r. 1929 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
Po dobu 2. světové války zastával funkci starosty pan Václav Kolář z čp. 20, syn bývalého starosty Františka Koláře. Po druhé světové válce r. 1946 se do pohraničí odstěhovalo 5 rodin: Škaloudova, Trantinova, Maškova, Černých a Heřmanova.
Po roce 1948 se stal předsedou Národního výboru Jan Dudlíček, rovněž syn bývalého starosty Františka Dudlíčka a zastával tuto funkci až do roku 1959.
V obci bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v roce 1957. Čtyři místní zemědělci do družstva nevstoupili.
V roce 1970 byla vybudována silnice Čenkov – Záhoří, její stavba byla dokončena v srpnu r. 1971. Ve stejném roce začala obcí projíždět první autobusová linka. V roce 1972 byla v obci dokončena stavba požární nádrže,ta však byla v roce 2000 zavezena,jelikož byla neustále na suchu,neměla žádný přítok vody. 
Po Janu Dudlíčkovi se stal předsedou Národního výboru Václav Toman, působil v této funkci až do zániku samostatné obce r. 1971, kdy byl Čenkov sloučen s Březnicí a Záhořím a zanedlouho ještě s dalšími obcemi – Hodětínem, Blatcem, Novou Vsí, Jamníkem a Hodonicemi. Čenkov se stal osadou obce Březnice, funkci předsedy občanského výboru zastával František Jiříček z čp. 9 a po něm Jan Jiříček z čp. 3. Tento svazek trval do r. 1991, kdy vznikly samostatné obce Březnice, Hodonice, Hodětín, Čenkov u Bechyně a Záhoří. V Čenkově se stal starostou pan Jan Jiříček, soukromý zemědělec, od r. 1994 je starostou pan František Suchan z čp. 16.
Obec má v současné době samostatný Obecní úřad, je zde 21 domů, z nichž 4 jsou určeny k rekreaci. Současný počet trvale bydlících obyvatel je 48 osob, průměrný věk obyvatel je 44,23 let. Nejstarším občanem v obci je osmdesátisedmiletá Anežka Dudlíčková z č.p.15 ,nejmladším občánkem je Vojtěch Suchan z č.p.16.
Farností spadá Čenkov do Žimutic, kam dochází rovněž věřící obyvatelé do kostela. K jejich poslednímu odpočinku slouží hřbitov v Žimuticích nebo v Týně nad Vltavou.
Poštou spadal Čenkov nejprve do Týna nad Vltavou, poté k obci Březnice a v současnosti náleží k Bechyni.
Od osamostatnění Čenkova se podařilo uskutečnit mnoho pozitivních věcí: byly opraveny místní komunikace, zřízen sběrný dvůr na odpady, s přispěním dotace z programu obnovy venkova byla v roce 1997 provedena generální oprava kaple Nejsvětější Trojice a obnovena poutní tradice. V r. 2000 se opravila náves. Byla odstraněna zřícenina domku čp. 24 v majetku obce a s přispěním společnosti ČEZ zrekonstruována silnice Čenkov – Smilovice. V roce 2002 byla pořízena na budově ObÚ nová krytina a v roce 2005 provedeno odizolování budovy chromniklovými deskami,položeny nové podlahy v kancelářích a vybudovány nové WC napojeny na nově zřízený studniční vrt.V roce 2009 byla opravena a vybavena hasičská klubovna a zbrojnice,opravena dvojitým emulzním nástřikem místní komunikace Čenkov - Smilovice.V roce 2010 je opravován domek hospodářského zázemí obce k č.p.7.
Podle nového návrhu zákona o územním členění, připadl Čenkov do správního obvodu obce III. typu - města Týna nad Vltavou. V současnosti je již celá obec sloučena.Podařilo se starostovi obce Františku Suchanovi po třináctiletém snažení převést z katastrálního území Bečice do k.ú.Čenkov u Bechyně dvě č.p. 1.a 2.V souvislosti s tím byla provedena změna hranic katastrálních území Čenkov u Bechyně a Bečice.Z k.ú.Bečice přešlo do k.ú.Čenkov 81 301 m2 území,Rozhodnutím Krajského úřadu pro Jihočeský kraj,katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích Sp.zn.:OR-4/2008-301-2 ze dne 24.1.2008. Od 1.1.2007 patří obec do okresu  České Budějovice.
V obci funguje veřejná knihovna, nadále zde působí Spolek dobrovolných hasičů, který má v současné době 18 členů. Velitelem je p. Josef Burian v současné době trvale bydlící ve Smilovicích.Školou povinná mládež dojíždí za vzděláním buď do nedalekých Sudoměřic u Bechyně, nebo do Týna nad Vltavou, podle vlastního uvážení. Podobně je tomu v případě Mateřských škol.
Na katastru obce hospodaří družstvo AGRA Březnice, které zde má farmu prasat a čtyři samostatně hospodařící rolníci. V obci působí jedno truhlářství: Dřevoatyp Pavel Ambrož,  Čenkovem prochází cykloturistická trasa, k zajímavým památkám náleží zmíněná kaplička Nejsvětější Trojice.
V létě roku 2001 uspořádali “Čenkovští” zajímavou akci, na níž byli pozváni rodáci stejnojmenné obce Čenkov u Příbrami. Podle vyjádření místních obyvatel se akce velmi vydařila a v družbě obou Čenkovů se bude pokračovat i do budoucna.
V nedávné době byla po dlouhém pátrání nalezena kronika obce, vedená nejprve starostou Františkem Dudlíčkem a po něm Václavem Chytráčkem. Zápisy bohužel končí rokem 1941, proto se současný pan starosta František Suchan rozhodl knihu doplnit a pokračovat v jejím vedení.

Aktualizoval František Suchan,starosta obce 21.11.2011

Dnes je 17.11.2018

svátek má Mahulena

aktuality

Infocentrum JE Temelín a virtuální prohlídka
více
Zpravodj Skupiny ČEZ 9/2018
více
Poděkování OR 2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 8/2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 6/2018
více
Pozvánka na setkání seniorů 2018
více
Rozpočtové opatření č5
více
Pozvánka na čenkovskou pouť 2018
více
Rozpočtové opatření č.4
více
Čenkovské letní setkání přátel čenkova 2018
více
Vltavotýnsko žije - květnový kulturní přehled
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 4/2018
více
ozpočtové opatření č.3
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
Zpráva o výsledku PH 2017
více
Závěrečný účet obce 2017
více
Vltavotýnsko žije březen 2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 2/2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 1/2018
více
Rozpočtové opatření č.1/2018
více
Výsledky volby prezidenta ČR II. kolo
více
Vltavotýnsko žije leden 2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 12/2017
více
Daň z nemovitosti 2018
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 11/2017
více
Rozpočtový výhled SMAO Vltava
více
Návrh rozpočtu SMAO Vltava 2018
více
Rozpočet obce Čenkov u Bechyně na rok 2018
více
Rozpočtový výhled 2019 a 2020
více
Návrh rozpočtu TDO Lužnice 2018
více
Opatření obecné povahy
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
více
Vltavotýnsko zpravodaj regionu č.11
více
Veřejné služby - Týn nad Vltavou
více
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
více
Setkání seniorů v Březnici
Setkání seniorů Dne 7.10.2017 se uskutečnilo v Březnici "Setkání seniorů" okolních obcí. Setkání zahájil starosta obce Březnice p. Martin a přivítal všechny zúčastněné důchodce. Poté poděkoval za partnerství a spolupráci JE Temelín Skupině ČEZ v rámci Oranžového roku 2017. K dobré náladě a k tanci vyhrávala známá kapela Vlachovka a na všechny účastníky čekala večeře a koláčky ke kávě. Celé odpoledne strávili důchodci v družném rozhovoru a dobré náladě.
více
Setkání seniorů v Březnici
více
Vltabvotýnsko žije říjen 2017
více
Návštěva IC JETE 2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 9/2017
více
Poděkování 2017
více
Certifikace regionálních výrobků
více
Vltavotýnsko žije
více
Doložka Svazku obcí TDO Lužnice
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 8/2017
více
Výkup jablek 2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 7/2017
více
Letní kino u JETE
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 6/2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 5/2017
více
Vltavotýnsko žije
více
Letní setkání přátel Čenkova
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 4/2017
více
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Předmájové setkání všech generací obce a vítání občánků
více
Zpráva o výsledku PH za rok 2016
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 3/2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 2/2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 1/2017
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 12/2016
více
Vltavotýnsko časopis MAS Vltava
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 11/2016
více
Poděkování
Obec Čenkov u Bechyně se v letošním roce opět zapojila do projektu JETE Skupiny ČEZ --Oranžový rok 2016.
více
Setkání seniorů v KD Březnice
Setkání seniorů v KD Březnice se uskuteční 1. 10. 2016 od 14:00 v kulturním domě ve Březnici. Hraje kapela Doubravanka
více
Návštěva IC ETE 2016
Obyvatelé obce Čenkov u Bechyně opět po roce navštívili Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín. Jako vždy na nás čekalo nepřeberné množství užitečných informací a zajímavostí. Prohlídku si užili jak dospělí, tak i ti nejmladší "čenkováci". Děkujeme personálu IC za krásnou expozici. Občané Čenkova u Bechyně
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 6/2016
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 4/2016
více

XI. ročník "ČENKOVSKÝCH LETNÍCH SETKÁNÍ PŘÁTEL ČENKOVA"


POZVÁNKA
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 3/2016
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 2/2016
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 1/2016
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 11/2015
více
Schválený rozpočet obce Čenkov u Bech. na rok 2016
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 10/2015
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 09/2015
více
Předmájové setkání 2015
více
Návštěva IC JETE
více
Poděkování
více
OZV č.2/2015 Požární řád obce
Požární řád obce Čenkov u Bechyně
více
Zpravodaj Skupiny ČEZ 8/2015
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro region JETE
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Čenkov u Bechyně č. 1/2015
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro region JETE
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro region JETE-4
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro region JETE 5
více
Závěrečný účet obce Čenkov u Bechyně za rok 2014
Závěrečný účet obce Čenkov u Bechyně za rok 2014
více
Hodnotící zpráva za rok 2014
Hodnotící zpráva za rok 2014 obce Čenkov u Bechyně, DSO 9001011109 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečního účtu za obce Jihočeského kraje
více
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro regionJETE č.2
více
Zprávy Skupiny ČEZ pro region JETE
více
Schválený rozpočet na rok 2015
více
Zápis ze schůze ZO č.3
více
Zápis ze schůze ZO č.2
více
Zápis z ustavujícího zasedání
více
Zápis č.44 ze schůze ZO
více
Zápis č.43 ze schůze ZO
více
Zápis č.42 ze schůze ZO
více
Zápis č.41 ze schůze ZO
více
Zápis č.40 ze schůze ZO
více
Zápis č.39 ze schůze ZO
více
Zápis č.38 ze schůze ZO
více
Zápis č.37 ze schůze ZO
více
Zápis č.36 ze schůze ZO
více
Schválený rozpočet obce na rok 2014
více
Zápis č.35 ze schůze ZO
více
Zápis č.34 ze schůze ZO
více
Zápis č.33 ze schůze ZO
více
Zápis č.32 ze schůze ZO
více
Zápis č.31 ze schůze ZO
více
Zápis č.30 ze schůze ZO
více
Zápis č.29 ze schůze ZO
více
II.ročník Setkání všech obyvatel obce 27.4.2013
více
Zápis č.28 ze schůze ZO
více
Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2013
více
Zápis č.27 ze schůze ZO
více
Zápis č.26 ze schůze ZO
více
OZV č.1/2012,o místních poplatcích
více
Zápis č.25 ze schůze ZO
více
Schválený rozpočet obce na r.2013
více
Oslavy šestistého výročí
více
Zápis č.24 ze schůze ZO
více
Zápis č.23 ze schůze ZO
více
Zprovoznění komunikace III/0237
Dne 4.září 2012 byla dána do předčasného užívání silnice III/0237 do Čenkova u Bechyně,po 17 měsících uzavření pro havarijní stav propustku přes Blatecký potok. Na těchto stránkách přináším snímky vybudovaného nového propustku organizací EUROVIA CS,a.s.
více
SDH Čenkov
více

Oprava fasády na budově ObÚ v r.2010 a zhotovení chodníku v r.2011 z příspěvku od Nadace ČEZ

Oprava domku byla provedena za vydatné pomoci Nadace ČEZ


Cirkumzenitální a Supralaterální oblouky

Cirkumzenitální  a Supralaterální obloukyCirkumzenitální  a Supralaterální obloukyObecní úřad-kontakt
Obecní úřad Čenkov u Bechyně´čp.7 391 65 p.Bechyně e-mail:ou.cenkov@tiscali.cz telefon mobil 723 129 582 datová schránka ID : yeuauey
více

anketa

Jak se Vám líbí nový design stránek?