Aktuality
Pozvánka na Setkání seniorů v Březnici dne 1.10.2022
Pozvánka na Setkání pod lipami dne 11.6.2022
Poděkování OR 2021
Setkání seniorů 16.10.2021 v Březnici
Pozvánka Hrátky s podzimem 2021
Pozvánka na Tradiční letní setkání přátel Čenkova a vítání občánků
Poděkování OR 2020
Pozvánka: Dětské hrátky s podzimem
Pozvánka na Setkání pod lipami
Poděkování OR 2019
Setkání seniorů v Březnici dne 5.10.2019
Pozvánka na " Čenkovské letní setkání přátel Čenkova a 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čenkov u Bechyně
Pozvánka na Předmájové setkání všech generací a vítání občánkůí
Poděkování OR 2018
Pozvánka na setkání seniorů 2018
Pozvánka na čenkovskou pouť 2018
Čenkovské letní setkání přátel čenkova 2018
Setkání seniorů v Březnici

Setkání seniorů
Dne 7.10.2017 se uskutečnilo v Březnici "Setkání seniorů" okolních obcí. Setkání zahájil starosta obce Březnice p. Martin a přivítal všechny zúčastněné důchodce. Poté poděkoval za partnerství a spolupráci JE Temelín Skupině ČEZ v rámci Oranžového roku 2017. K dobré náladě a k tanci vyhrávala známá kapela Vlachovka a na všechny účastníky čekala večeře a koláčky ke kávě. Celé odpoledne strávili důchodci v družném rozhovoru a dobré náladě.


Setkání seniorů v Březnici
Letní setkání přátel Čenkova
Předmájové setkání všech generací obce a vítání občánků
Setkání seniorů v KD Březnice

Setkání seniorů v KD Březnice se uskuteční 1. 10. 2016 od 14:00 v kulturním domě ve Březnici. Hraje kapela Doubravanka


IX. ročník "ČENKOVSKÝCH LETNÍCH SETKÁNÍ PŘÁTEL ČENKOVA"
Změna hranic katastrálního území obcí Čenkov u B. a Bečice.

Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích
ze dne 24.1.2008 byla schválena změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím
Bečice a katastrálním územím Čenkov u Bechyně.Nový průběh příslušné části katastrální hranice je vymezeno
geometrickým plánem.Podle dohody o změně hranic obcí Bečice a Čenkov u Bechyně ze dne 27.12.2007,přechází
část k.ú.Bečice o výměře 81301 m2 do k.ú.Čenkov u Bechyně.Touto územní změnou došlo k přesunu dvou budov
čp.1 a čp.2 z k.ú. Bečice do k.ú Čenkov u Bechyně.