Aktuality
Pergola na návsi
Poděkování za OR 2023
Pozvánka na pálení čarodějnic v roce 2023
Pozvánka na Setkání seniorů v Březnici dne 1.10.2022
Pozvánka na Setkání pod lipami dne 11.6.2022
Setkání seniorů 16.10.2021 v Březnici
Pozvánka Hrátky s podzimem 2021
Změna hranic katastrálního území obcí Čenkov u B. a Bečice.

Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích
ze dne 24.1.2008 byla schválena změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím
Bečice a katastrálním územím Čenkov u Bechyně.Nový průběh příslušné části katastrální hranice je vymezeno
geometrickým plánem.Podle dohody o změně hranic obcí Bečice a Čenkov u Bechyně ze dne 27.12.2007,přechází
část k.ú.Bečice o výměře 81301 m2 do k.ú.Čenkov u Bechyně.Touto územní změnou došlo k přesunu dvou budov
čp.1 a čp.2 z k.ú. Bečice do k.ú Čenkov u Bechyně.