Členové zastupitelstva obce

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Marie Tomanová
Politická příslušnost: bezpartijní
E-mail: ou.cenkov@tiscali.cz
Telefon: 723 129 582
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Martina Jiříčková
Politická příslušnost: bezpartijní
Telefon: 728 490 922
Funkce: místostarostka

Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Iva Ambrožová
Politická příslušnost: bezpartijní
Funkce: členka finančního výboru

Jméno: Monika Jerhotová
Politická příslušnost: bezpartijní
Funkce: předsedkyně finančního výboru

Jméno: Michaela Piklová
Politická příslušnost: bezpartijní
Telefon: 728 872 860
Funkce: členka kontrolního výboru

Jméno: Ing. Martin Suchan
Politická příslušnost: bezpartijní
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Ing Marie Tomanová ml.
Politická příslušnost: bezpartijní
Telefon: 725 649 922
Funkce: předsedkyně kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.