Kaplička

Kaplička Nejsvětější Trojice

Interiér kapličky Nejsvětější TrojiceInteriér kapličky Nejsvětější TrojiceInteriér kapličky Nejsvětější TrojiceInteriér kapličky Nejsvětější TrojiceKaplička Nejsvětější Trojice - pohled zvenkuInteriér kapličky Nejsvětější Trojice
Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena v roce 1901.
Z obecní kroniky se dozvídáme,že dne 16.května 1925 přišel poštou do zdejší veřejné kaple oltářní kámen mramorový od Biskupské konsistoře z Českých Budějovic.Číslo listu ověření o posvěcení kamene je 4542 kdež napsáno toto;
My Šimon,z Boží a Apoštolské Stolice milosti biskup Česko Budějovický,posvětili jsme tento přenosný oltář 13.3.L.Páně 1924 ku větší slávě Boha všemohoucího,ku chvále blahoslavené Pany Marie a na počest svatých a vložili jsme do něho ostatky svatých mučedníků Honoráta a Vitališe,pečetí naší opatřené,listinu pak tuto poručili jsme od podepsaného vyhotoviti a odeslati Na rozkaz nejdůstojnějšího Pana                  Josef Pavlovic  sekretář.
 
Na svátek Nejsvětější Trojice se zde každoročně koná mše svatá.
V obecní kronice je též uvedeno,že do roku 1923 byl každoročně přítomen zdejší poutě,při které konal spěvácké úkony při bohoslužbě, řídící učitel pan František Peták ze školy Žimutické.(V roce 1923 se ze Žimutic odstěhoval)
 
V roce 1997 byla provedena na kapli generální oprava/výměna krytiny vč. oplechování věžičky,nová omítka,nová okna a dveře.Opravu provedla stavební firma Stanislav Návrat z Bechyně,truhlářské práce provedli místní truhlářské firmy Miloslav Suchan a Pavel Ambrož.
 
První zvon byl za první světové války schován,zakopán ve stodole v čp.8,avšak neušel osudu roztavení za druhé světové války.Po druhé světové válce pořídili občané zvon nový.
Pátého a šestého července 2008 bylo provedeno vnitřní vymalování kaple,tři obrázky vlevo nahoře jsou toho důkazem.
Poděkování za vymalování patří od občanů Čenkova Miroslavu Gabriškovi z Hluboké nad Vltavou.