Aktuality

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Starostka obce Čenkov u Bechyně lng. Tomanová Marie děkuje jménem všech obyvatel obce objednateli Jaderné elektrárně Temelín Skupině ČEZ a. s. , Duhová 2/ 1444, Praha 4, 140 53  za partnerství v projektu „ Oranžový rok 2015 v akcích

        Předmájové setkání všech generací obce    dne 25. 4. 2015

         Tradiční letní setkání přátel Čenkova            dne 30. 5. 2015

 A přejme si i následující roky plné vzájemné  spolupráce                                    

                                                                Tomanová Marie

                                                                 Starostka obce