Výbory

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 31.10.2014 byl zřízen finanční a kontrolní výbor.

Do finančního výboru byli zvoleni :

Ing. Jana  Říhová - předsedkyně výboru

Ing. Romana  Hrušková  a  Monika  Jerhotová - členky výboru

 

Do kontrolního výboru byli zvoleni :

Ing. Romana  Hrušková  -  předsedkyně výboru

František Suchan  a  Ing. Marie  Tomanová  ml.- členové výboru